تمامي مطالب موجود در اين سامانه از وب سايت هاي ديگر و بدون دخالت انساني جمع آوري شده , لذا تمام مسئوليت آنها بر عهده وب سايت منبع ميباشد. مطالب مغاير با قوانين جمهوري اسلامي ايران را از طريق بخش تماس با ما به ما اعلام کنيد.


تازه ترین مطالب
تبلیغات


تا نشوی مست خداغم نشود از تو جدا  

برگذری در نگری جز دل خوبان نبری *سرمکش ای دل که از و هرچه کنی جان نبری
تانشوی خاک درش در نگشاید به رضا * تا نکشی خار غمش گل زگلستان نبری
تا نکنی کوه بسی دست به لعلی نرسد *تا سوی دریا نروی گوهر و مرجان نبری
سر ننهد چرخ ترا تا که توبی سر نشوی *کس نخرد نقد ترا تا سوی میزان نبری
تا نشوی مست خداغم نشود از تو جدا *تا صفت گرگ دری یوسف کنعان نبری
تا تو ایازی نکنی کی همه محمود شوی *تا تو ز دیوی نرهی ملک سلیمان نبری
نعمت تن خام کند،محنت تن رام کند *محنت دین تا ن

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1 
تبلیغات
ورود به کانال تلگرام